L'Agrupació Alumni UIC Barcelona

L'Agrupació Alumni UIC Barcelona neix per servir i ajudar a la universitat a consolidar la seva missió i millorar el prestigi a través dels seus alumni.

Les finalitats i els objectius de l’agrupació Alumni UIC Barcelona són: 

 1. Mantenir viu el contacte de UIC Barcelona amb els antics alumnes i d’aquests entre si.
 2. Facilitar les ocasions de trobada entre els Alumni, els professors i la comunitat universitària en conjunt.
 3. Impulsar i promocionar les activitats docents, la formació contínua i la recerca que duu a terme la Universitat.
 4. Fomentar les relacions professionals dels Alumni amb el món laboral, social i cultural.
 5. Col·laborar en el finançament de les activitats de caràcter educatiu, formatiu i assistencial que organitzi UIC Barcelona.
 6. Difondre l’ideari i l’estil UIC Barcleona a la societat.

Poden ser membres de l'Agrupació tots els graduats que hagin obtingut un títol acadèmic de doctorat, màster, postgrau, grau, llicenciatura o diplomatura.

L'Agrupació es regeix per una junta directiva presidida per antics alumnes de UIC Barcelona. Actualment la componen els següents membres:

President:
Jose Ignacio Parellada. Dret ‘92

Vicepresidents:
David Fernández Capo. Dret ‘93
Arantza de Miguel. Dret ‘92

Vocals: 
Pep Wennberg. ESARQ ‘03
Blanca Paniagua. Odontologia ‘06
Matias Welling. ADE ‘10
Cristina Naqui. Infermeria ‘14

Per ser membre de l'Agrupació, cal donar-se d'alta i realitzar una aportació anual. Aquesta aportació va destinada entre altres projectes, al fons de beques Alumni. 

Tipus
Descripció
Aportació
Alumni Student Alumnes UIC Barcelona que sol·liciten la beca Alumni - Banc Santander. 20 €
Alumni Graduate Alumni que han finalitzat una llicenciatura, grau, màster universitari, màster propi, postgrau o residència clínica i que són MENORS de 30 anys.

30 €

Alumni Senior Alumni què estan en possessió d'un títol de Llicenciat (UIC Barcelona o INEDE/BBA/IEU), diplomat, graduat, màster oficial, postgrau o residència clínica i que són MAJORS de 30 anys.

60 €

Alumni Friends Podran pertànyer a l'Agrupació sota aquesta categoria: membres del PAS i PDI que no siguin antics alumnes, i alumnes que van començar a estudiar a UIC Barcelona i no van finalitzar els seus estudis.  70 €
Alumni Honorific Tots els membres de l'Agrupació ja jubilats, així com PAS i PDI també jubilats passaran a formar part d'aquesta categoria.  -

 
L'Agrupació ofereix els següents serveis a tots els Alumni:

 • Enviament de la revista digital de la facultat a la qual pertany. 
 • Enviament de la revista anual de UIC Barcelona: +1. 
 • Accés a la borsa de treball

A més, per els que són membres de l'agrupació: 

 • Accés a la biblioteca i a les seves publicacions.
 • Preus especials en l'oferta formativa (FC, màster i postgraus).
 • Accés a la plataforma d'avantatges i descomptes Alumni. 
 • Enviament d'agenda a l'inici de cada curs.
 • Servei d'orientació professional- coaching.

* Queden exclosos d'aquesta categoria els Alumni Friends